Återupptaget årsmöte tisdag 20 mars kl. 19.00


Med anledning av att samtliga handlingar inte fanns tillgängliga  så är årsmötet för Gumlösa Sockengille ajournerat och kommer att återupptas tisdagen den 20 mars kl. 19.00 i Gumlösa gamla skola.

Fika utlovas!